Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym DENTAMED-edu

1. Warunkiem udziału w programie DENTAMED-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty zgodnie z datą umieszczona na fakturze proforma (liczy się data wysłania przelewu).

Organizator – odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 48, 644 12 03, tel./fax w recepcji targowej: 71 347 30 07 (tylko w dniach 14-17.11.2018)
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Konto: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr rachunku: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)
BARDZO PROSIMY O PODANIE SKRÓCONEJ NAZWY WYBRANEGO SZKOLENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY!

2. Cena zawiera: identyfikator upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu i do wstępu na Targi DENTAMED® oraz na szkolenia i prezentacje firm przez 2 dni trwania targów (z wyjątkiem szkoleń dodatkowo płatnych u ich organizatorów), materiały zjazdowe, lunch/przerwy kawowe (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny.

3. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty najpóźniej do 16.10.2018 (liczy się data wysłania przelewu). Od 17.10.2018 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach.

4. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

5. Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.


6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach DENTAMED-edu do dnia 16.10.2018 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 17.10.2018 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 9.11.2018 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.targidentamed.pl.

8. Certyfikaty uczestnictwa za udział w programie DENTAMED-edu będą wydawane po zakończeniu poszczególnych szkoleń w recepcji targowej. Certyfikaty są imienne i należy je odebrać na miejscu osobiście.

9. Faktury końcowe: wystawiamy je tylko na życzenie Uczestnika do dnia 15 grudnia 2018.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.