Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym DENTAMED-edu

1. Warunkiem udziału w programie DENTAMED-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonanie wpłaty zgodnie z datą umieszczona na fakturze proforma (liczy się data wysłania przelewu).

Organizator – odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 48, 12 644 12 03
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Konto: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr rachunku: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY LUB NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY.

2. Cena zawiera: VOUCHER z indywidualnym kodem kreskowym upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu i do wstępu na Targi DENTAMED® oraz na szkolenia i prezentacje firm przez 2 dni trwania targów (z wyjątkiem szkoleń dodatkowo płatnych u ich organizatorów), materiały zjazdowe, lunch/przerwy kawowe (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny w formie elektronicznej do pobrania z konta uczestnika po zakończonych targach.

3. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonania wpłaty najpóźniej do 08.10.2021 (liczy się data wysłania przelewu). Od 09.10.2021 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach.


4. Sesja szkoleniowa dla higienistek, asystentek i recepcjonistek stomatologicznych: zniżka dotyczy tylko osób studiujących/uczących się na kierunku asystentka/higienistka stomatologiczna. Uczestnik uprawniony do zniżki jako student/osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem. Brak przesłania dokumentu spowoduję automatyczne naliczenie ceny regularnej.


5. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym na fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

6. Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia oznacza anulację zgłoszenia.


7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach DENTAMED-edu do dnia 22.10.2021 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 23.10.2021 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 29.10.2021 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.targidentamed.pl.

9. Certyfikaty uczestnictwa za udział w programie DENTAMED-edu będą do pobrania na koncie uczestnika po zakończonych targach. Nie wysyłamy certyfikatów pocztą.

10. Faktury końcowe: Uczestnik ma możliwość wystawienia faktury końcowej na swoim koncie od 06.11.2021 do 15.12.2021.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.