Opłaty i numer konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE
Wymagana jest rejestracja konta Uczestnika, które później będzie służyło podczas rejestracji uczestnictwa w kursach podczas kolejnych targów
Dentamed oraz podczas targów Krakdent.

2. Faktura proforma: pojawia się automatycznie w panelu Klienta po dokonaniu rejestracji na wybrany kurs medyczny.

3. Płatności: możliwość opłacenia uczestnictwa w kursie on-line (dotpay) lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty: nazwisko Uczestnika + skrótowy tytuł szkolenia.

4. Cena uczestnictwa w kursie zawiera:
- identyfikator DENTAMED-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu oraz do wstępu przez 2 dni na Targi DENTAMED® i na prezentacje/szkolenia firm (z wyjątkiem tych, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch,
- certyfikat imienny.


5. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty do 16.10.2018 (liczy się data wysłania przelewu). Od 17.10.2018 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

6. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.
Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.

7. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 16.10.2018 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 17.10.2018 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 9.11.2018 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.


8. Faktury końcowe: opcja „Generuj fakturę VAT” będzie aktywna w dniach 11.04-15.05.19, dzięki czemu każdy Uczestnik posiadający fakturę zaliczkową będzie mógł wystawić fakturę końcową na swoim koncie użytkownika.