W publikacji bardzo szczegółowo zostały opisane wszystkie aspekty prowadzenia podmiotu leczniczego z punktu widzenia polskiego prawa. W książce znalazło się ponad 40. wzorów dokumentów, niezbędnych w każdym podmiocie. Dokumenty te należy wdrożyć w każdej placówce medycznej działającej w ramach podmiotu leczniczego.

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące sposobu założenia i rejestracji podmiotu leczniczego, a także opisuje obowiązki oraz wymagania, jakie powinien spełniać już funkcjonujący podmiot leczniczy. Zostały opisane też aspekty związane z prowadzeniem dokumentacji oraz z kontrolą podmiotu leczniczego prowadzoną przez różne organy państwowe.

W ostatniej części zostały przytoczone brzmienia najważniejszych aktów prawnych dotyczących placówek medycznych. Znajdą tam Państwo wyciągi z Ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, czy Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego.  
To pierwsza na rynku pozycja tak kompleksowo opisująca zagadnienia dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego w polskim stanie prawnym. Wszystkie interpretacje prawne zostały przygotowane na podstawie aktów prawnych obowiązujących w dniu 1 października 2021 r.
Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa SPSMedia.pl (Nowy Gabinet Stomatologiczny). Książkę można kupić na stronie: www.sklep.nowygabinet.pl.