Total Fill BC Sealer jest materiałem nierozpuszczalnym i nieprzepuszczalnym dla promieni RTG. Nie zawiera aluminium. Wykazuje także doskonałe właściwości fizyczne - nie kurczy się podczas tężenia. TotalFill są w 100% biozgodne z tkankami organizmu. Nowość, BC Sealer HiFlow w porównaniu do standardowego BC Sealera wykazuje niższą lepkość w trakcie nagrzewania oraz większy kontrast w rtg co czyni go bardziej przydatnym w technice obturacji na gorąco.
Producent: FKG, Szwajcaria