Zgłoszenie uczestnictwa

W celu poprawności zgłoszenia uczestnictwa w targach prosimy o przestrzeganie poniższej procedury wypełniania zgłoszeń:


1. wydrukować formularz
2. wypełnić
3. opieczętować

4. podpisać
5. wysłać skan mailem

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Formularze niepełne, bez podpisu, pieczątki, nie będą mogły być uznane za formalne zgłoszenie uczestnictwa w targach.


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem targów.
Numer konta do wpłat:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Krakowie
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(iban: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, swift: POLUPLPR)

Usługi dodatkowe


Jeśli życzą sobie Państwo zamówić dodatkowe usługi, w tym m.in. usługi reklamowe, ponadstandardowe wyposażenie, media, dodatkową obsługę, usługi graficzne, zapraszamy do sekcji:


Formularze podstawowe (nr 1-5a) musza być wypełnione i odesłane do organizatora targów.