Formularze dodatkowe

Formularze podstawowe (nr 1-5a) musza być wypełnione i odesłane do organizatora targów.

 

 

*Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia na formularzu 1B firm trzecich, które będą fizycznie obecne na jego stoisku i będą prezentowały własne eksponaty. Usługa bezpłatna.