How to get to us


Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF
Al. I. J. Paderewskiego 35, Wrocław