KURS MEDYCZNY NR 1 - Dla lekarzy dentystów


Periodontologia/Protetyka

Sala Konferencyjna

Termin kursu:


Miejsce kursu:
Organizatorzy:
Kierownik naukowy:

Patronat medialny:

18 listopad 2017, sobota, godz. 10.00-18.00


Targi DENTAMED® - Sala konferencyjna, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF,

Wrocław, al. Paderewskiego 35

Anna Szymańska          dr med. dent. Arkadius KuczekZa udział w kursie przewidziano 7 punktów edukacyjnych.KOSZTY UCZESTNICTWA:


450 zł 


PROGRAM:


10.00 - 13.00  |  WYKŁAD I​ ​​Prosta koncepcja leczenia periodontologicznego, jako podstawa do sukcesu we wszystkich dziedzinach współczesnej stomatologii. Kto dziś nie zajmuje się periodontologią, ten jutro traci pacjentów.

dr med. dent. Arkadius Kuczek


TEMATYKA:

• Potrzeby Pacjentów dziś i w przyszłości.
• Dlaczego periodontologia w stomatologii odgrywa tak dużą rolę? Powiązania periodontologii z innymi dziedzinami (protetyka, implantologia, stomatologia estetyczna) i jej wpływ na sukces.
• Jak wygląda prosta i skuteczna koncepcja leczenia periodontologicznego? Zasady planowania leczenia.
• Prosta, nie zmieniająca się klasyfikacja medyczna związana z chorobami przyzębia.
• Wynik badania periodontologicznego oraz jego wpływ na dalszy plan leczenia, na przykładzie badania periodontologicznego kieszonek dziąsłowych.
• Problemy periodontologiczne wynikające z urazu okluzyjnego: mity i fakty.
• Ocena ryzyka. Czy ruchomość zębów jest powodem, aby je usunąć?
• Czego możemy się dowiedzieć z testu mikrobiologicznego?
• Wskazania do interwencji chirurgicznej.
• Chirurgia: Mikro czy Makro? Resekcja, regeneracja lub rekonstrukcja?
• Współpraca periodontologa z protetykiem i ich wzajemne uzupełnianie się.
• „Parodontoza” i jej prognoza.
• Ile czasu mi zostało, aby wprowadzić periodontologiczną koncepcję pracy w swoim gabinecie i co może się stać, jeśli tego nie zrobię.
dr med. dent. Arkadius J. Kuczek

specjalista periodontolog w 1998 ukończył studia oraz uzyskał prawo wykonywania zawodu w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster.
W latach 1998-2002 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Münster u Prof. dr. h. c. D. Lange oraz Prof. dr. Th. Flemmiga.
W 2000 obronił pracę doktorską. W 2001 uzyskał tytuł periodontologa oraz specjalisty Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego (DGP). Między 2002-2013 współpracował z dr. Gerdem Körnerem w perio-implantologicznej praktyce dentystycznej w Bielefeld, gdzie zajmował się głównie tematem kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej w trudnych przypadkach klinicznych z punktu widzenia estetycznego oraz minimalnie inwazyjną periodontologią. Prowadzi od lat liczne międzynarodowe wykłady z zakresu periodontologii, perio-protetyki, implantologii oraz stomatologii estetycznej uhonorowane między innymi wyróżnieniem Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego w 2004.
Do 2012 r wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie w ramach studiów Master Studies
z zakresu periodontologii.
13.00 - 14.00  |  Przerwa na lunch14.00 -18.00  |  WYKŁAD II Zasady projektowania kosmetycznych protez ruchomych z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych. Procedury kliniczne i techniczne.

dr n. med. Piotr Fabjański, tech. dent. Janusz Karaś


Wykład ilustrowany wieloma przykładami protezowania pacjentów w których zastosowano protezy
precyzyjne, elementy retencyjne obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące:

• Projektowania protez stomatologicznych, w których możemy wykorzystywać precyzyjne elementy retencyjne.
• Definicji i podziałów precyzyjnych elementów retencyjnych.
• Wskazań i przeciwwskazań do stosowania protez wykorzystujących precyzyjne elementy retencyjne.
• Zalet i wad precyzyjnych elementów retencyjnych w porównaniu z klamrami protetycznymi.
• Zasad doboru elementów retencyjnych do różnych sytuacji klinicznych. Kiedy bezpiecznie i z powodzeniem możemy zastosować precyzyjne elementy retencyjne?
• Precyzyjnych elementów retencyjnych najczęściej wykorzystywanych w Polsce.
• Procedur klinicznych wykonawstwa protez wykorzystujących precyzyjne elementy retencyjne.
• Procedur technicznych wykonawstwa protez kombinowanych.
• Które etapy wymagają szczególnie ścisłej współpracy między lekarzem a pracownią?
• Zasad dotyczących użytkowania protez kombinowanych.
• Opieki nad pacjentem:
a. wizyt kontrolnych,
b. higieny.
c. napraw i modyfikacji uzupełnień.

Dyskusja


dr n. med. Piotr Fabjański

Wieloletni wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Twórca koncepcji studiów wyższych dla techników dentystycznych, która zaowocowała powołaniem pierwszego w Polsce kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Założyciel Zakładu Technik Dentystycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, w którym pełnił do zeszłego roku obowiązki Kierownika. Twórca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technik dentystycznych opisywanych w pracach licencjackich realizowanych na Kierunku Technik Dentystycznych. Autor wielu znaczących publikacji i wystąpień w dziedzinach protetyki stomatologicznej i technik dentystycznych. Współredaktor książki „Sztuka i rzemiosło” wyd. Elamed. Członek Rady Naukowej magazynu „Nowoczesny Technik Dentystyczny”. Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Lekarz z trzydziestoletnią praktyką stomatologiczną w różnych dziedzinach stomatologii, głównie protetyce oraz zagadnieniach związanych z techniką dentystyczną. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i kursów krajowych i zagranicznych.


​technik dentystyczny Janusz Karaś

Technik Dentystyczny, współtwórca pracowni techniki dentystycznej Trójząb. W czerwcu 1995 r. ukończył Prywatne Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Techniki Dentystycznej i uzyskał tytuł technika dentystycznego. Od 1995 r. do 1998 r. zatrudniony na stanowisku technika dentystycznego w laboratorium protetycznym w Łodzi. Od 1998 r. właściciel pracowni protetycznej Trójząb. Uczestnik wielu szkoleń i wykładów z zakresu protetyki dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Od 2013 r. współpracuje z Laboratorium Protetycznym Natrodent i DDS-Pro przy wykorzystaniu technologii druku 3D w stomatologii i protetyce. Od 2014 roku współpracuje również z firmą Esdent, współprowadząc szkolenia dla lekarzy dentystów z zakresu precyzyjnych elementów retencyjnych.