Regulamin uczestnictwa w programie szkoleniowym DENTAMED-edu

1. Warunkiem udziału w programie DENTAMED-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od rejestracji.
Ostateczny termin zgłoszeń: 12.11.2017 – pod warunkiem wolnych miejsc na poszczególnych szkoleniach DENTAMED-edu. Po wyżej wymienionym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

Organizator – odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel. 012 651 90 48, 644 12 03, tel./fax w recepcji targowej: 071 347 30 07 (w dniach: 14-18.11.2017)
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Konto: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr rachunku: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)
BARDZO PROSIMY O PODANIE SKRÓCONEJ NAZWY WYBRANEGO SZKOLENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY!

2. Cena zawiera: identyfikator upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu i do wstępu na Targi DENTAMED® oraz na szkolenia i prezentacje firm przez 2 dni trwania targów (z wyjątkiem szkoleń dodatkowo płatnych u ich organizatorów), materiały zjazdowe, lunch/lunchpack/przerwy kawowe (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny.

3. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczną anulację zgłoszenia.
Wyjątek: krótszy termin dokonania wpłaty może pojawić się w przypadku wczesnej rezerwacji (pkt. 4) – wtedy obowiązuje termin wpłaty podany na fakturze proforma, aby Uczestnik mógł uzyskać niższą cenę udziału w kursach.

4. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w szkoleniach DENTAMED-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 18.10.2017 (liczy się data wysłania przelewu). Od 19.10.2017 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach medycznych.
Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

5. W przypadku braku wolnych miejsc lub niespełnienia wyżej wymienionych warunków przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.


6. Zniżki dla studentów/uczniów: Uczestnik uprawniony do zniżki z tytułu statusu studenta jest zobligowany do przesłania mailem kopii legitymacji studenckiej.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach DENTAMED-edu do dnia 18.10.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 19.10.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 13.11.2017 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.targidentamed.pl.

9. Certyfikaty uczestnictwa za udział w programie DENTAMED-edu będą wydawane po zakończeniu poszczególnych szkoleń w recepcji targowej.

10. Faktury końcowe: wystawiamy je wyłącznie na życzenie Uczestnika do dnia 15 grudnia 2017.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.