I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuNowe spojrzenie  na zagadnienia stomatologiczne - podzielmy się wiedzą

Sala Konferencyjna

Termin konferencji:


Miejsce konferencji:
Organizatorzy:


Patronat Honorowy:
Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy:


17.11.2017r., piątek, godz. 10.00-17.00


Targi DENTAMED® - sala konferencyjna, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF,

Wrocław, Paderewskiego 35Wydział Lekarsko-Stomatologiczny                                   Targi w Krakowie

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu                                                                     

         

   


Rektor UMW - prof. dr hab. Marek Ziętek,
Wiceprezes DIL i Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DIL  - lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTS - dr n. med. Maciej Dobrzyński


Przewodnicząca: Dziekan WL-S - dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Członkowie: Kolegium Dziekańskie dr hab. Oktawia Mazanowska, dr n. med. Jan Nienartowicz, dr hab. Joanna Antoszewska-Smith oraz prof. Marzena Dominiak, dr hab. Hanna Gerber, prof. Urszula Kaczmarek, prof. Beata Kawala, prof. Tomasz Konopka, dr hab. Danuta Nowakowska, prof. Włodzimierz Więckiewicz, dr hab. Mieszko Więckiewicz


Uczestnicy  Konferencji  otrzymują 6 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia lekarzy, zgodnie z Uchwałą nr 38-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24.01.2003, na podstawie decyzji Komisji Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.KOSZTY UCZESTNICTWA:


Lekarz:

400 zł (do 18.10.2017)

500 zł (od 19.10.2017)


Kadra nauczycielska:

200 zł (do 18.10.2017)

300 zł (od 19.10.2017)


Stażysta, student:

150 zł (do 18.10.2017)

250 zł (od 19.10.2017)


Impreza wieczorna dla Uczestnika konferencji – 180 zł

Impreza wieczorna dla osoby towarzyszącej Uczestnika konferencji – 180 zł
PROGRAM:10.00-10.10  |  ​Otwarcie Konferencji

Sesja I  

Prowadzący:  
​prof. Marzena Dominiak, dr hab. Hanna Gerber, prof. Tomasz Konopka, dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. Włodzimierz Więckiewicz

10.10-10.50  ​|  Epidemiologia i klinika zakażeń HCV a współczesne możliwości leczenia

prof. Krzysztof Simon - wykład wprowadzający
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii WL-S UMW
 
Spośród 180 mln zakażonych HCV w Świecie tylko ok. 71mln aktywnie replikuje HCV. Wirus ten  jest przyczyną 1,4mln zgonów rocznie z powodu powikłań marskości wątroby lub pierwotnego raka wątroby. W Polsce obecność przeciwciał  anty-HCV stwierdza się u ok 0,9-1,9% populacji. Ostre wirusowe zapalenie wątroby występuje rzadko, a większość zakażeń przebiega pierwotnie klinicznie bezobjawowo. Zakażenie HCV z towarzyszącymi  objawami choroby wątroby trwające dłużej niż 6 miesięcy określamy mianem przewlekłego zapalenia (pwzw). Charakteryzuje je  przewlekły proces zapalno-martwiczy, który może- ale nie musi- prowadzić do postępującego włóknienia i  przebudowy marskiej wątroby, ze wszystkimi jej następstwami, i pierwotnego raka wątrobowokomórkowego-HCC.  Rozpoznanie pwzw związanego z HCV i ocenę stopnia zaawansowania choroby opieramy  na: wywiadzie i badaniu przedmiotowym; wybranych badaniach laboratoryjnych; wykazaniu obecności p/ciał anty-HCV i obecności HCVRNA PCR  lub wynikach biopsji wątroby. 6 lata temu  szansa na wyleczenie HCV (eliminację wirusa) nie przekraczała 40-70%. Pojawienie się w 2011 r leków o bezpośrednim działaniu p/wirusowym, ang. DAA, stosowanych w kombinacjach lekowych poprawiło efektywność leczenia i radykalnie rozszerzyło populację leczonych. Leki te charakteryzuje 95-100% skuteczność i znakomita tolerancja. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę ze nawet trwała eliminacja HCV nie leczy dokonanej marskości wątroby czy raka wątrobowokomórkowego.
 
 
prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

Ur.1952.11.01.profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista I i II st. chorób wewnętrznych,  II st. z  chorób zakaźnych, umiejętność hepatologia i endoskopia. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ordynator Oddz. I Zakaźnego Klinicznego w WSzS im. Gromkowskiego we Wrocławiu.  Stypendysta Wspólnoty Flamandzkiej (Szpital Kliniczny Katolicki w Leven/Belgia), Fundacji im. Fogarthy (Johns Hopkins University, Baltimore/USA), Rządu UK (Westminster Hospital/Londyn,UK ).Wieloletni konsultant województwa dolnośląskiego w zakresie chorób zakaźnych. Autor lub współautor ponad 430  publikacji naukowych, 4 monografii i książek,  26 rozdziałów w książkach medycznych, redaktor naukowy 9 książek  wydanych w języku polskim. Problematyka  badawcza: choroby wątroby a zwłaszcza zakażenia wirusami hepatotropowymi, nadciśnienie wrotne i metody endoskopowego jego leczenia, pierwotny rak wątroby, zakażenia HIV/AIDS, choroby internistyczne a choroby wątroby, choroby dróg żółciowych. Promotor 11 doktoratów, 5 następnych w trakcie realizacji, 1 pracy licencjackiej.
Prezes Zarządu Głównego (od 2006-2012 r) Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (II kadencje), wiceprezes Zarządu Głównego PTEiLChZ do 2006, od 2011 członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN; członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.


10.50-11.30  |  Współczesne kierunki rozwoju ortodoncji​

prof. Beata Kawala
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMW
 
Intensywny rozwój nauk pozamedycznych przyczynił się w dużym stopniu do unowocześnienia ortodoncji. Celem prezentacji jest przedstawienie głównych kierunków rozwoju ortodoncji. Współczesna ortodoncja  ukierunkowana jest głównie na: udoskonalenie oraz przyspieszenie diagnostyki z wykorzystaniem 3D, wczesną profilaktyczną interwencję, mającą na celu nie dopuszczenie do powstawania wad zgryzu lub wyeliminowanie ich w jak najwcześniejszym stadium. Kolejnym kierunkiem rozwoju jest współpraca interdyscyplinarna, w której  leczenie ortodontyczne jest integralną częścią rehabilitacji narządu żucia. Najnowsze trendy w ortodoncji to uniezależnienie się od współpracy pacjenta – wprowadzenie mikroimplantów jako zakotwienia maksymalnego.


prof. dr hab. n. med. Beata Kawala

ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1991 roku. Posiada I stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej oraz II stopień specjalizacji z zakresu ortodoncji. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 1999, tytuł  doktora habilitowanego w 2008 roku.
W latach 2001-2006 pełniła funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu. Od 2007 pełnieni funkcję Kierownika Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego UM we Wrocławiu. 10.10.2013 została powołana do pełnienia  funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji. 15 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk medycznych.11.30-12.00  |  Cyfrowa stomatologia estetyczna – CAD/CAM w praktyce​

dr n. med. Wojciech Grzebieluch
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW

Stomatologia cyfrowa to teraźniejszość i przyszłość naszej pracy, obecnie systemy CAD/CAM sukcesywnie wypierają procesy analogowe z codziennej praktyki. Autor wykładu, bazując na własnych przypadkach klinicznych, przedstawi praktyczne aspekty stosowanie gabinetowego systemu CAD/CAM w codziennej praktyce w tym różne modele pracy z systemem (nie wszystko musisz robić sam). Przedstawi proces planowania leczenia oraz cały proces wykonania odbudowy od skanowania poprzez projektowania do cementowanie, opowie jak stomatologia cyfrowa zmienia pracę. Omówione zostaną również istotne dla frezarki i materiału oraz wpływające na dokładność szczegóły preparacji zębów. Często w codziennej praktyce zastanawiamy się jaki materiał wybrać? Podczas wykładu, w przystępny i praktyczny sposób zostaną zaprezentowane wyniki badań wytrzymałościowych materiałów do frezowania. Przedstawienie tych wyników w odniesieniu do właściwości mechanicznych tkanek zęba ułatwi słuchaczowi podjęcie decyzji, który materiał wybrać. W pigułce otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz by zastosować CAD/CAM w codziennej praktyce.


dr n. med. Wojciech Grzebieluch

Użytkownik i opinion leader systemu CAD/CAM CEREC od 2011 roku, jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej I Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzi również własną praktykę stomatologiczną skoncentrowaną obecnie na odbudowach cyfrowych i endodoncji. W 1994 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej i zachowawczej. W 2007 obronił doktorat pt.: „Porównanie bezpośredniej i pośredniej odbudowy ubytku twardych tkanek zęba metodą elementów skończonych”. Obecnie rozwija swoje zainteresowania prowadząc badania ukierunkowane na optymalizację odbudowy ubytku i badania nad właściwościami mechanicznymi materiałów do frezowania.


12.00-12.30  |  Wybór zamków ortodontycznych a oczekiwania pacjentów ​

dr n. med. Małgorzata Rzepecka-Skupień
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMW
 
Pacjenci dorośli coraz częściej zgłaszają się na konsultację ortodontyczną  w celu korekty stłoczeń zębów w odcinku przednim dolnego łuku zębowego. Ortodonta chcąc poprowadzić leczenie sprawnie i bez komplikacji ustala plan leczenia oparty na starannej analizie rozmiaru stłoczeń zębów przednich w żuchwie. Kolejnym utrudnieniem jest fakt, że we współczesnej ortodoncji przeważają obecnie dwa trendy: leczenie nieekstrakcyjne i „niewidoczne”, co łączy się z ekspansją łuków zębowych i coraz bardziej popularnym stosowaniem aparatów lingwalnych i samoligaturujących.   Celem pracy będzie dowiedzenie, która z technik skuteczniej (szybciej) niweluje te wady zębowe jak również porównanie trzech systemów biomechanicznych pod względem skracania czasu leczenia i redukcji częstości wizyt kontrolnych. Ponadto ustalenie algorytmu postępowania umożliwiającego sprawne poprowadzenie terapii ortodontycznej w leczeniu wad zębowych, poprzez  dobór odpowiednich zamków.


lek. stom. Małgorzata Rzepecka-Skupień

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2009 roku Studia Doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji AM we Wrocławiu. Doktorat obroniła 2016 roku. Specjalizuje się w technice lingwalnej. Interesuje się również chirurgią ortognatyczną, zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych. Członek Sekcji Ortodontycznej PTS i PTO. Uczestniczka i prelektor wielu kursów i konferencji w kraju i zagranicą. Obecnie asystent w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Prowadzi również Prywatną Praktykę Ortodontyczną.


12.30- 13.00  |  Kierunki rozwoju chirurgii ortognatycznej​

lek. med. lek. dent. Marcin Kubiak, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, UMW
 Chirurgia ortognatyczna jest jedną z głównych gałęzi chirurgii szczękowo-twarzowej. Zajmuje się leczeniem operacyjnym wad szkieletowych twarzoczaszki i powiązanych z nimi wad zgryzu. W ostatnich latach uległa znacznemu przeobrażeniu, dzięki zastosowaniu nowych technologii w dziedzinie planowania leczenia oraz technik operacyjnych.
Największym przełomem było wprowadzenie planowania 3D w środowisku wirtualnym, w oparciu o obrazy tomografii stożkowej twarzoczaszki, skany wewnątrzustne łuków zębowych oraz standaryzowane fotografie twarzy. Planowanie 3D charakteryzuje znacznie większa precyzja w porównaniu do tradycyjnych technik 2D, zwłaszcza w przypadku złożonych wad asymetrycznych.
Również w zakresie technik operacyjnych wprowadzono znaczące udoskonalenia. Zastosowanie piły piezoelektrycznej i redukcja dostępów chirurgicznych zaowocowały większą dokładnością oraz mniejszą traumatyzacją operowanych tkanek, co przekłada się na lepszy stan pacjenta po zabiegu oraz krótszy czas rekonwalescencji.
Nastąpił także rozwój procedur chirurgicznych wspomagających leczenie ortodontyczne, zwłaszcza technik dystrakcyjnych (przezpodniebienna dystrakcja szczęki, pośrodkowa dystrakcja żuchwy, dystrakcja z zakresie wyrostka zębodołowego), zabiegów augmentacji i regeneracji tkanek twardych i miękkich oraz zastosowania zakotwień kostnych i kortykotomii, umożliwiających znaczne skrócenie czasu leczenia ortodontycznego.


lek med. i lek. dent Marcin Kubiak
 
Absolwent Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu,  asystent pełniący funkcję adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek i stypendysta European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), uczestnik licznych kursów i staży zagranicznych oraz krajowych (Antwerpia, Londyn, Wiedeń, Gliwice, Kraków, Olsztyn, Warszawa), główne zainteresowania: chirurgia ortognatyczna, traumatologia czaszkowo-twarzowa, chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi.13.00-14.00  |  Przerwa na lunchSesja II​

Prowadzący:
prof. Urszula Kaczmarek, dr n. med. Jan Nienartowicz, dr hab. Danuta Nowakowska, dr hab. Oktawia Mazanowska, ​dr hab. Mieszko Więckiewicz

14.00-14.40  |  Rola macierzystych komórek nowotworowych w rakach jamy ustnej​

prof. Julia Bar
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej, UMW
 
Badania eksperymentalne i kliniczne wykazały, że w strukturach tkanek  raków jamy ustnej znajduje się niewielki odsetek komórek nowotworowych wykazujących podobieństwo do prawidłowych komórek macierzystych. Subpopulacja nowotworowych komórek macierzystych różni się od zróżnicowanych komórek nowotworowych cechami biologicznym, które mogą determinować przebieg kliniczny  choroby. W wykładzie zostaną omówione: różnice i podobieństwa między prawidłowymi i nowotworowymi komórkami macierzystymi z możliwością  ich identyfikacji w tkankach raków jamy ustnej. Rola nowotworowych komórek macierzystych w procesie powstawania przerzutów oraz braku wrażliwości nowotworów na stosowaną terapię  Nowotworowe komórki macierzyste to subpopulacja heterogenna i tylko nieliczna ich populacja wykazuje zdolność do migracji i tworzenia przerzutów.  Za brak wrażliwości komórek  raków jamy ustnej na stosowaną terapię odpowiedzialne są  prawdopodobnie nowotworowe komórki macierzyste. Zdefiniowanie specyficznych, powierzchniowych biomarkerów   nowotworowych komórek macierzystych pozwoliłoby na wprowadzenie  ukierunkowanej terapii  w rakach jamy ustnej.  W badaniach własnych podjęta została próba identyfikacji nowotworowych komórek macierzystych wykazujących zwiększony potencjał migracyjny. Ponadto, zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych dotyczące oceny zależności między obecnością nowotworowych komórek macierzystych, a parametrami kliniczno-patologicznym raków jamy ustnej w odniesieniu do biologicznego  i klinicznego zachowania nowotworu.


prof. dr hab. Julia Krystyna Bar

2004 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych, 1997 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, 1989 r. stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych,1985 r  mgr inż. ukończone studia na Uniwersytecie Przyrodniczym
Staże naukowe:  1990 r. Free University Hospital, Amsterdam, Holandia, 1991 r. Duck Center Cancer, USA , 1997 r.,  2001r. 2002 r.  University of Saarland, Hamburg,  Niemcy
Sekretarz czasopisma  naukowego  “ Advances in Clinical and Experimental Medicine”  w latach 2000-2003,
Współautor   250  opracowań naukowych  opublikowanych w międzynarodowych  czasopismach naukowych i  2 patentów.
Zainteresowania naukowe: morfologiczna i molekularna charakterystyka nowotworów litych. Mechanizmy progresji i przerzutowania nowotworów złośliwych. Ukierunkowana terapia nowotworów. Nowotworowe komórki macierzyste.
Członek: International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, American Association for the Advancement of Science,European Society of Gynecological Oncology, Polskie Towarzystwo Patologów
 


14.40-15.20  |  Nowe trendy w retrakcji dziąsła brzeżnego​

dr hab.  Danuta Nowakowska

Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej  UMW
 
Retrakcja dziąsła brzeżnego przeprowadzona w sposób minimalnie inwazyjny ułatwia pracę lekarza dentysty, zwiększa komfort pacjenta oraz ma istotny wpływ na długoterminowe przetrwanie stałych rekonstrukcji protetycznych i zachowawczych w jamie ustnej. W prezentacji przedstawione będą dotychczasowe i nowe metody oraz materiały i środki chemiczne stosowane podczas tego zabiegu. Omówione zostaną wskazania i przeciwwskazania  dla różnych metod postępowania oraz zalety i wady systemów wymagających i nie wymagających użycia nici retrakcyjnych. Poruszone również będzie zagadnienie  biologicznego oddziaływania środków chemicznych, w tym własnego preparatu, na tkanki przyzębia brzeżnego.


dr hab. n. med. Danuta Nowakowska

jest Kierownikiem Zakładu Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej UM we Wrocławiu  oraz specjalistą II stopnia w zakresie  protetyki stomatologicznej. Jest członkiem zespołu ds. Materiałów Stomatologicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Komitetu ds. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przy Ministrze Zdrowia. W latach 2003-2011była prezesem Oddziału Dolnośląskiego PTS. Uzyskała godność członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członka Sekcji Polskiej Pierre Fouchard Academy.
Swoje umiejętności poszerzała podczas licznych pobytów naukowych w Polsce i za granicą, min. w Niemczech (Erfurt,  Drezno), Wielkiej Brytanii (University College Hospital w Londynie) i we Francji (Faculté d’Odontologie Université du Droit et de la Santé w Lille).  Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu materiałoznawstwa stomatologicznego w niemieckich  firmach:   Dentaurum, C. Hafner, Detax i Kettenbach.  Dorobek naukowy stanowi ponad 190 publikacji oraz współautorstwo 2 monografii.
Od wielu lat zajmuje się problemem retrakcji dziąsła brzeżnego. Wyniki swoich badań przedstawiła w rozprawie habilitacyjnej „Ocena konwencjonalnych i eksperymentalnych chemicznych środków retrakcyjnych” oraz podczas licznych sympozjów i konferencji naukowych.


15.20-15.50  |  Bruksizm – kontrowersyjna aktywność mięśniowa​

dr hab. Mieszko Więckiewicz

Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW
 
Według obecnej definicji bruksizm jest powtarzającą się aktywnością mięśni szczęk, polegającą na zaciskaniu lub zgrzytaniu zębami i/lub usztywnianiu lub wysuwaniu żuchwy. Czynności te mogą mieć miejsce zarówno podczas snu, jak i w czasie czuwania. Z tego powodu wyróżnia się dwa rodzaje brusksizmu: bruksizm występujący w trakcie snu (Sleep Bruxism/SB) oraz występujący w stanie czuwania (Awake Bruxism/AB). Etiopatogeneza bruksizmu nie zostały do końca poznana, obecnie uważa się, że zjawisko to może być spowodowane przez wiele czynników. Ocenia się, że częstość jego występowania w dorosłej populacji wynosi 8-31%. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z aktualną koncepcją postrzegania bruksizmu.


dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz
 
Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2009 roku. Od 2010 jest zatrudniony w Zakładzie Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od 2012 jest wykładowcą wizytującym w  Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Naukowo zajmuje się badaniem nowoczesnych i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii oraz etiopatogenezą, diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Trzykrotny laureat różnych programów stypendialnych. Praktyczne szkolenia podyplomowe z zakresu artykulacji i szyn zwarciowych, odbywał w renomowanych ośrodkach w Austrii i Niemczech.  Obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wybranych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarciowych”. W 2016 roku ukończył zaawansowane szkolenie z zakresy diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem Jeffreya P. Okesona, DMD. W 2017 roku ukończył szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA. Autor oraz współautor 43 artykułów naukowych oraz 18 doniesień zjazdowych. Członek rady naukowej czasopism British Journal of Medicine and Medical Research, Journal Remedy Open Access – Dentistry oraz Austin Journal of Musculoskeletal Disorders. Klinicznie zajmuje się leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”.


15.50-16.20  |  Leczenie kanałowe okiem praktyka​

dr n. med. Tomasz Staniowski

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW
 
Wykład będzie obejmował praktyczne zagadnienie z zakresu leczenia kanałowego. Omówione zostaną trudności anatomiczne oraz ich pokonanie, a także opracowanie kanałów zobliterowanych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z wypełnieniem kanałów zakrzywionych i szerokich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wypełnienie wierzchołków kanałów korzeniowych podlegających procesowi resorpcji zapalnej. 
 
 

dr n. med. Tomasz Staniowski

ukończył studia w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W 2007 obronił pracę doktorską. W 2015 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od wielu lat zajmuje się leczeniem kanałowym pod mikroskopem. Obecnie jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Stomatologii zachowawczej i Dziecięcej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu endodoncji przedklinicznej i klinicznej. Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

16.20- 16.50  |  Leczenie periodontologiczne jako element wielospecjalistycznego postępowania stomatologicznego

dr hab.  Wojciech Bednarz

Kierownik Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ”Medident” w Gorlicach

Planując leczenie stomatologiczne, a zwłaszcza ortodontyczne, protetyczne i implantologiczne powinny być uwzględnione periodontologiczne potrzeby pacjenta. Podobnie, na różnych etapach ustalonego planu postępowania periodontologicznego mogą mieć miejsce wspomagające i uzupełniające je procedury ortodontyczne, protetyczne i inne.
Celem wykładu jest przedstawienie modelu postępowania interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i leczenia chorób przyzębia oraz podkreślenie jego roli we współczesnej stomatologii.


dr hab. Wojciech Bednarz
W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu  w 2002 r., a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w 2017 r.
Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, wygłosił ponad 130 wykładów i referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, zebraniach naukowo-szkoleniowych. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące o tematyce periodontologicznej.
Od 2003 do 2011 roku był Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) w Krośnie. Od 2006 do 2010 roku był wiceprezydentem PTS. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS, a od 2010 roku jej Przewodniczącym. Od 2002 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Foucharda. Od 2011 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Periodontologia. Od 1986 do 2003 roku pracował w PZOZ w Jelczu-Laskowicach, ZOZ w Miliczu, ZOZ w Jaśle i ZOZ w Gorlicach. Od 1993 do 2005 roku prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Bieczu. Od 2006 roku jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MEDIDENT” w Gorlicach, która posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i stażów kierunkowych  w dziedzinie periodontologii.


16.50-17.00  |  Podsumowanie Konferencji

20.30-2.00  |  Wieczorna impreza

Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy podczas Wieczornej Imprezy. Po dniu spędzonym na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WL-S UMrocławiu pragniemy zapewnić Państwu okazję do relaksu, w ciekawym, inspirującym miejscu, ze smaczną kuchnią i wyborem alkoholi. Po kolacji zapraszamy na zabawę taneczną.

Termin: 17 listopada 2017 (piątek)

Godzina: 20.30 – 2.00

Miejsce: Bar & Restauracja Inspiracja, Wrocław, pl. Solny 16

Bilet w cenie: 180 zł (brutto)/osoba

UWAGA!

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na miejscu nie będzie możliwości dokupienia biletów.

Zamówienia prosimy składać na formularzu online.