Szkolenia i wykłady firm - 17.11.2017, piątek

SALA nr 33

​10.00 - 10.50  |  Warsztaty: „Poprawne wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych i pantomograficznych”  

OPTIDENT - prowadzący: mgr inż. Iwo Rutański – inżynier serwisu Optident
mgr inż. Iwo Rutański

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Fizyka Techniczna - Inżynieria Biomedyczna). Specjalista z zakresu technik obrazowania i analizy obrazów diagnostycznych CBCT.
Trener. Posiada liczne certyfikaty jakości Carestream Kodak Systems. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.
Uczestniczy w branżowych konferencjach naukowych.
WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®


zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Anna Rzadkowska
tel. +48 71 308 41 27
arzadkowska@optident.pl


11.00 - 11.50  |  Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych z naukowej i klinicznej perspektywy

PROFIMED - prowadzący: dr Michaela von Geijer, Szwecja
dr Michaela von Geijer, Szwecja

Michaela von Geijer ma bogate doświadczenie kliniczne, a szczególnie interesuje się  protetyką i stomatologią implantologiczną. Zawsze przywiązywała dużą wagę do prewencji. Dr von Geijer wykłada jako asystent dydaktyczny w Wydziale Histologii Uniwersytetu w Lund w Szwecji, a także jest zatrudniania przez firmy farmaceutyczne, jak i firmy z branży stomatologicznej.
Od 2015 roku jest zatrudniona w TePe, wykłada na uniwersytetach na całym świecie. Dr von Geijer łączy pracę z TePe ze stomatologią w prywatnej klinice w Szwecji.

Wykład będzie koncentrować się na istniejących dowodach potwierdzających korzyść i znaczenie interdentalnego czyszczenia i kontroli płytki nazębnej.  Prezentowane będą związki między kilkoma chorobami układowymi i chorobami przyzębia,a niektóre z powiązań są silniejsze od innych. W jaki sposób te wyniki wpływają na naszą pracę kliniczną w codziennej praktyce? Jak poprawić stan zdrowia jamy ustnej? Których narzędzi popartych badaniami naukowymi użyć.
Przegląd badań nad oczyszczaniem międzyzębinowym, w szczególności koncentrujący się na dowodach, które podkreślają zastosowanie szczotek międzyzębowych. W ramach wykładu zintegrowane zostanie portfolio produktów TePe, z pogłębioną analizą produktów do czyszczenia międzyzębowego.
Wykład odbędzie się w j. angielskim i będzie tłumaczony na j. polski.
Każdy uczestnik otrzyma próbki produktów TePe.

Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

12.00 - 12.50  |  Kurs ergonomii w pracy stomatologa

MEDI KOLL - prowadzący: dr Sulaiman Kraiz, Specjalista w Ortopedii i Traumatologii oraz Rehabilitacji Medycznej  

dr Sulaiman Kraiz, Specjalista w Ortopedii i Traumatologii oraz Rehabilitacji Medycznej  
      
W 1996 uzyskał dyplom ukończenia studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  W 2000 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii I stopnia w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wdr Sulaiman Kraiz, Specjalista w Ortopedii i Traumatologii oraz Rehabilitacji Medycznej 2003 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii II stopnia w Klinice Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2015 r. zdobył tytuł Specjalisty w Rehabilitacji Medycznej w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ma ukończone dziesiątki kursów w kraju i za granicą w zakresie Ortopedii i Rehabilitacji, w tym związanych z leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i jego chirurgią. Od 1998 r. jako współwłaściciel znanej firmy Medi Koll na rynku stomatologicznym, pozostaje w stałym kontakcie ze stomatologami, również w swojej praktyce ortopedycznej jako pacjentami. rozwijał swoją wiedzę na temat zapotrzebowania tej grupy zawodowej w pomocniczy sprzęt do ergonomicznej pracy.

Kurs zawiera wykład, dyskusje  oraz udzielenie porad dotyczących  najczęstszych chorób narządu ruchu u stomatologów.

W czasie wykładu będą poruszane takie zagadnienia jak :

 • Najczęstsze występujące choroby narządu ruchu u stomatologa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zespoły bólowe kręgosłupa.
 • Pojęcie ergonomii pracy w praktyce stomatologa.
 • Stać czy siedzieć pod czas pracy stomatologa?
 • Jak dobierać sprzęt stomatologiczny w zależności od indywidualnych potrzeb oraz stanu zdrowia?
 • Znaczenie wprowadzenia zmian nawyków ruchowych w zawodzie stomatologa na profilaktykę i leczenie chorób narządu ruchu.

W czasie dyskusji i porad będą poruszane poszczególne jednostki chorobowe narządu ruchu, które interesują obecnych stomatologów .

WYMAGANA REJESTRACJA

​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®


zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Joanna Dubisz
tel. 515 105 888
joanna@medikoll.com.pl

13.00 - 14.50  |  CLEAR YOUR  MIND INTERNATIONAL - aktualne przepisy i zasady zapobiegania zakażeniom krzyżowym w gabinetach stomatologicznych: Walidacja, Digitalizacja, Sterylizacja, Dokumentacja… i inne potwory. 

PROMEDUS​​ - prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk

dr n. med. Maciej Mikołajczyk


Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: ”Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnico twórczymi”. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w Stomatologii. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa laseroterapii stomatologicznej SOLA (Society od Oral Laser Applications), oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
 
Cel: 

Jakie są obowiązki, koszty produkcji, techniki komunikacji i kompetencje niezbędne w procesie sterylizacji? Proces sterylizacji jest jednym z najważniejszych postępowania w klinikach stomatologicznych. Wiedza na temat obowiązków, kosztów produkcji, czasu realizacji całego cyklu, pozwala na właściwe zarządzanie gabinetem stomatologicznym. Istnieje doskonała równowaga pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a zasobami ludzkimi, która pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników. Optymalizacja zasobów, zapewnienie bezpieczeństwa i wysoka jakość powodują zwiększenie satysfakcji lekarzy i pacjentów. Wiedza, jak przekazać te wartości pacjentom jest umiejętnością, której nie można pominąć. Równolegle wielkie znaczenie to aspekty prawne procesu i możliwość wykazania w każdym czasie dokładność swoich wewnętrznych procedur. W związku z tym, iż proces komputeryzacji kliniki jest nie do powstrzymania, istnieje potrzeba zrozumienia znaczenie identyfikacji jako wymogu prawnego; wartości prawnej dokumentów (foldery, zgody,) oraz komunikacji z pacjentem. Seminarium ma na celu przedstawienie kluczowych informacji o procesie sterylizacji, oceny zarządzania kosztów i czasu, w celu zapewnienia pacjentowi najlepszą obsługę.

Tematyka:

.
 • Obowiązki lekarza i asysty w zakresie zapobiegania zakażeniom krzyżowym w gabinecie stomatologicznym- Walidacja sprzętu stomatologicznego – co nas czeka w najbliższej przyszłości.
 • Procedury i dokumentacja zapobiegania zakażeniom krzyżowym.
 • Rola digitalizacji dokumentacji w gabinecie stomatologicznym.
 • Procedury sterylizacji i czyszczenia narzędzi w świetle nowych przepisów.
 • Przygotowanie gabinetu stomatologicznego przed przyjmowaniem pacjenta.
 • Przygotowanie gabinetu stomatologicznego po przyjęciu pacjenta.
 • Nieoczywista sterylność w trakcie leczenia stomatologicznego.
 • Nieoczywista jednorazowość w trakcie leczenia stomatologicznego.
 • Punkty krytyczne w gabinecie stomatologicznym.
 • Analiza kosztów sterylizacji.
 • Ciąg sterylizacji i najnowsze rozwiązania w zakresie sterylizacji instrumentów stomatologicznych.

KURS PŁATNY - koszt uczestnictwa: 100 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi)

​zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
tel. 515-200-118
biuro@promedus.pl


15.00 - 15.50  |  Kontrola biofilmu u Pacjenta

SHOP DENT - prowadzący: lek. stom. Paweł Zaborowski
lek. stom. Paweł Zaborowski 

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Łodzi.
Lekarz dentysta: specjalista I° stomatologii ogólnej oraz specjalista II° stomatologii zachowawczej.
Autor  i wpółautor prac naukowo-badawczych:  polskie - 79, zagraniczne - 11, wystąpienia na konferencjach - 27.
Pełnił funkcję KieroPolsko-Amerykańskie Kliniki Stomatologiczne DeNTAL Club w Warszawie i Kierownika Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej.
Konsultant Dyrektora Medycznego Stomatologii wnika Grupy LUXMED. 


Opis szczegółowy tematyki :
.
 • Płytka nazębna jako przykład biofilmu. Definicja, opis struktury, miejsca retencji.
 • Miejscowe i ogólnoustrojowe konsekwencje wpływu biofilmu na organizm.
 • Najbardziej efektywne domowe sposoby usuwania płytki nazębnej.
 • Techniki szczotkowania zębów: zalety i wady poszczególnych metod.
 • Dobór odpowiednich produktów do profilaktyki higieny jamy ustnej.
 • Mechanizm działania i zalety stosowania hydroksyapatytu w pastach do zębów.
 • Zwalczanie biofilmu u najmłodszych – prezentacja szczoteczki sonicznej dla dzieci.

Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

16.00 - 17.50  |  Autogenny materiał kostny pochodzenia zębowego oraz system jego przygotowania BonMaker

BALLITO - prowadzący: dr n. med lek. dent. Jacek Ciesielski, Klinika Duo-Dent, Łódź
Jacek Ciesielskidr n. med lek. dent. Jacek Ciesielski, Klinika Duo-Dent, Łódź

Absolwent Stomatologii na Akademii Medycznej w Łodzi w 1983 r. ze specjalizacją I st. stomatologii ogólnej, obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Lublinie w 2002 r. uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Ukończył studia w Las Vegas Institute w USA w zakresie zaawansowanych rekonstrukcji protetycznych i okluzji w 2008 r.
Wieloletni wykładowca uniwersytecki, autor wielu prekursorskich badań i szkoleń, współpracownik firmy Coltene Whaledent, inicjator i realizator badań naukowych, klinicznych, filmów szkoleniowych i warsztatów praktycznych. Współorganizator i wykładowca w ramach programu edukacji lekarzy i studentów Akademia Okluzji. Twórca autorskich szkoleń, projektów i kursów, wielokrotnie doceniany i wyróżniany.
Od 1994 r. prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną "Duo-Dent" specjalizującą się w całościowym leczeniu stomatologicznym, protetycznym i implantologicznym.

Tematyka:
 
 • Porównanie materiałów kościozastępczych, kryteria wyboru.
 • Zalety autogennego materiału augmentacyjnego.
 • System BonMaker - wykorzystanie zęba po ekstrakcji do wytworzenia materiału autogennego.
 • Zastosowania granulatu ATB i bloku kostnego​.
 • Obsługa urządzenia Bonmaker, omówienie funkcjonowania i praktyczny pokaz.


​Czytaj dalej >>>>
Wobec dużego stopnia zaawansowania rozwoju materiałów kościozastępczych chirurgia wyrostka może poradzić sobie z wieloma ubytkami kości w trakcie zabiegów wszczepiania implantów, w zabiegach periodontologicznych czy zabiegach szczękowo-twarzowych. Augmentacja kości materiałem zębopochodnym jest systemem, który leczy pacjentów poprzez wytworzenie materiału kostnego z ich własnych usuniętych zębów.

System BonMaker to rezultat wieloletnich badań nad strukturą zęba jako materiału kościotwórczego.  W 2008 r. koreańscy lekarze opracowali procedurę przetworzenia zęba po ekstrakcji w granulat wykorzystywany do augmentacji kości. Jest to najbezpieczniejszy dostępny materiał autogenny, zawierający własny materiał genetyczny, uzyskany bez konieczności zabiegu chirurgicznego. Umieszczenie w zębodole nie wywołuje żadnych reakcji immunologicznych, nie powoduje żadnych powikłań.

Procedura przygotowania materiału jest bardzo prosta. Ząb po ekstrakcji jest kruszony, a następnie zostaje automatycznie odwapniony i wyjałowiony w urządzeniu BonMaker w obecności sterylnej wody zdemineralizowanej i trzech odczynników. Proces przygotowania granulatu gotowego do aplikacji do zębodołu trwa 19 minut 50 sekund. Materiał bardzo często jest wykorzystywany w zabiegach sterowanej regeneracji kości w czasie osadzania implantu i nie wymaga stosowania śrub czy błon zaporowych.  Istnieje także możliwość uformowania z tkanki zęba bloczka o dużej elastyczności  i sprężystości wykorzystywanego jako natychmiastowe podparcie w procesie implantacji.

System cechuje się dużą wydajnością - w czasie jednego procesu w urządzeniu można przygotować do 3cm³ granulatu lub do 4 bloczków. Podstawowe zalety materiału ATB to przede wszystkim:  łatwość pozyskania surowca, minimalizacja dolegliwości bólowych pacjenta, brak ryzyka reakcji immunologicznej, niskie ryzyko infekcji, szybkie gojenie oraz całkowita przebudowa w tkankę kostną, która sprosta siłom nagryzowym.
Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

SALA nr 24 - Sala Błękitna

10.00 - 17.00  |  Sesja szkoleniowa firmy CAR-LINE 

10.00-12.00  |  Najnowsze technologie i materiały, które wykorzystuje nowoczesna stomatologia estetyczna.

prowadzący: Leszek PodkowikTematyka:

 • Adhezyjne systemy łączące.
 • Kompozyty idealnie odtwarzające naturę.
 • Technika cyfrowego wycisku.
 • Systemy Cad/Cam najnowszej generacji.
 • Bezmetalowe uzupełnienia protetyczne - skuteczne rozwiązanie w każdej sytuacji klinicznej.
12.00-14.30  |  Skuteczna Endodoncja… proste i bezpieczne wypełnianie kanałów​.

prowadzący: lek. dent. Monika Lądowska

Wykład (1,5h):

 • Kryteria pozwalające na wypełnienie kanału korzeniowego.
 • Kryteria oceny jakości wypełnień kanałów.
 • Nowoczesne bezprzewodowe urządzenie EQ-V – budowa i zasada działania.
 • Dobór, kalibracja i przygotowanie ćwieka gutaperkowego.
 • Trójwymiarowe wypełnienie kanału - metoda płynnej fali.
 • Sposób wypełniania zobliterowanych kanałów – metoda ciśnieniowa.


Pokaz (1h):
 • Pokaz wypełniania kanału metodą płynnej fali oraz metodą ciśnieniową – praca pod mikroskopem.


lek. dent. Monika Lądowska14.30-16.30  |  Odbudowa złamanego, mocno zniszczonego zęba po leczeniu endodontycznym przy użyciu wkładów koronowo - korzeniowych na bazie włókna szklanego.

Prowadzący: dr n. med. Ewa Jaskowska


 Tematyka:
.
 • Wybór wkładu, wkłady metalowe, wkłady z włókna szklanego – porównanie.
 • Zasady prawidłowego przygotowania kanału, aplikacja systemu łączącego.
 • Pomiar i właściwe przygotowanie wkładu.
 • Osadzenie- stabilizacja pierwotna i wtórna, materiały do osadzania.
 • Wybór metody odbudowy twardych tkanek zęba- metody jedno i dwuwizytowe. 
 • Dobór koloru.
 • Modelowanie techniką warstwową.
 • Endokorony - alternatywa dla odbudowy na wkładzie.

Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

informacje >>>>
Joanna Wójcik, tel. 695 730 725

SALA nr 15c

10.00 - 17.00  |  Sesja warsztatowa firmy DENTOMAX

DENTOMAX - prowadzący: dr n. med. Barbara Szafrańska

dr n med. Barbara Elżbieta Szafrańska

Ukończyła Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z oceną bardzo dobrą w 1996r. W roku 1999 uzyskała stopień specjalisty Stomatologii Ogólnej. W roku 2003 obroniła pracę doktorską uzyskując tytuł Doktora Nauk Medycznych. Dwa lata później uzyskała tytuł Specjalisty Stomatologii Dziecięcej. W roku 2015 uzyskała tytuł Specjalisty Protetyki Stomatologicznej
Ma za sobą 21 lat pracy zawodowej, w tym kilkunastoletnie doświadczenie jako asystent, adiunkt, wykładowca i egzaminator na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wieloletni pracownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii.
Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny stomatologii, publikowanych w stomatologicznych czasopismach polskich i zagranicznych. Laureatka dwóch nagród naukowych Czasopisma Stomatologicznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Założycielka i lider prywatnej kliniki stomatologicznej w Warszawie.
Od wielu lat prowadzi szkolenia komercyjne z zakresu sedacji i pracy z trudnym pacjentem oraz szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki stomatologicznej.


Protetyka - stałe uzupełnienia - wkłady koronowo-korzeniowe, korony, mosty w nowoczesnym ujęciu.

​Kurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów, zarówno początkujących w dziedzinie protetyki jak i tych, którzy chcieliby dodatkowo udoskonalić swoje umiejętności praktyczne w zakresie szlifowania zębów.

Część teoretyczna:

 • Diagnoza i wskazania do wykonania poszczególnych elementów stomatologicznej protetyki stałej.
 • Wkłady koronowo – korzeniowe. Podział wkładów z uwzględnieniem wskazań do wykonania.  Metodyka opracowania tkanek zęba.
 • Korony protetyczne. Podział z uwzględnieniem wskazań do wykonania. Metodyka opracowania tkanek zęba.
 • Techniki i materiały wyciskowe.
 • Uzupełnienia czasowe. Materiały i technika wykonania.
 • Dopasowanie i osadzanie protetycznych uzupełnień stałych. Materiały i metodyka osadzania uzupełnień stałych.
 • Szlifowanie zębów pod korony protetyczne. Wykonanie wycisków metodą pośrednią i bezpośrednią. Wykonanie i osadzenie uzupełnień czasowych.

Część praktyczna:

Ćwiczenia „krok po kroku” pod okiem prowadzącego (w czasie zajęć praktycznych uczestnicy sami wykonują krok po kroku wszystkie czynności pod okiem wykładowcy).

czytaj dalej >>>>

Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje wyciski aż do uzyskania pożądanego efektu​.

Dostępne instrumentarium: mikrosilniki z kątnicą 5:1 i 1:1, profesjonalne fantomy, masy silikonowe i alginatowe, nici retrakcyjne, igły lentulo, łyżki wyciskowe, pistolety do mas wyciskowych, materiały do prac tymczasowych, wiertła do szlifowania itp.
KURS PŁATNY, koszt warsztatu - 1500 zł (cena zawiera bilet wstępu na targi)

zapisy >>>>
Ilość miejsc: 10 osób

 Zapisy:
Anna Grygorczuk
email: szkolenia@dentomax.pl
tel.: 604 171 017