Lista firm, które potwierdziły udział

Lp.Nazwa firmyKraj
1ADAMMEDPolska
2AESCULAP CHIFAPolska
3ALFAPolska
4AMADARPolska
5ANGER G&APolska
6AP DENTALPolska
7AQUAJETSingapore
8ARTSTOMPolska
9ATZ FARMONT POLANDPolska
10BIOMEDIXPolska
11BIOLUX R. ŁOBODZIŃSKIPolska
12BLANX Polska
13CAR-LINEPolska
14CERKAMEDPolska
15CHEMA-ELEKTROMETPolska
16CZM CEZAL WROCŁAWPolska
17DENMAX AG INSTRUMENTYPolska
18DENTAL EXPERTPolska
19DENTAL TREE Polska
20DENTAL TRIBUNE INTERNATIONALNiemcy
21DENTALHOLDINGPolska
22DENTOMARKET.PL Polska
23DOMOWE SANATORIUMPolska
24DR100.PLPolska
25DRUXPolska
26EDRA URBAN & PARTNERPolska
27ELAMED MEDIA GROUPPolska
28ELDAN PRODUCENT ODZIEŻY I OBUWIA MEDYCZNEGOPolska
29EQUADENTPolska
30ESDENT DENTAL EQUIPMENTPolska
31FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJPolska
32GENTPolska
33GRUPA DENTONETPolska
34HAGER POLONIAPolska
35HAPPYDENTAL.PLPolska
36HEDATPolska
37IMPLANT DENTALPolska
38INDENTPolska
39IZODENTPolska
40JENERIXPolska
41KING SUN MEDICAL INSTRUMENTSChiny
42KORMEDPolska
43LASOTRONIXPolska
44LISTERINEPolska
45LOSER & CONiemcy
46ŁUKIDENTPolska
47M COSMETICSPolska
48MAGAZYN STOMATOLOGICZNYPolska
49MARMEDPolska
50MDS JOPolska
51MEDI KOLLPolska
52MEDIAFLORPolska
53MEDICAL ŁOMŻAPolska
54MEDITRANSPolska
55MEGADENTAPolska
56NEST BANKPolska
57NEVADENTPolska
58NOWY GABINET STOMATOLOGICZNYPolska
59OLIDENTPolska
60OPTIDENTPolska
61ORIMEDPolska
62PM COMPANYPolska
63POLDENTPolska
64PRESTIGE-DENT Polska
65PRODENTIS - OPROGRAMOWANIEPolska
66PROFIMEDPolska
67PROMEDUSPolska
68QUADROSTOMPolska
69SCHARF INSTRUMENTSPolska
70SELIGA MIKROSCOPESPolska
71SHOP DENTPolska
72SKAMEXPolska
73STOMEDPolska
74SZKOŁY MEDYCZNE TEB EDUKACJAPolska
75TECH-MED Polska
76UNIFORMIXPolska
77VERDENTPolska
78WYDAWNICTWO CZELEJPolska